Kriya Yoga: filosofie en levensstijlpraktijken

Thuis / Kriya Yoga: filosofie en levensstijlpraktijken

Kriya Yoga: filosofie en levensstijlpraktijken

Het Sanskrietwoord kriya betekent 'actie'. Yoga kan de beoefening betekenen die wordt gebruikt om algemeen welzijn en spirituele groei te vergemakkelijken, of eenheidsbewustzijn: het uiteindelijke resultaat van beoefening. In Patanjali's yoga-sutra's, een tweeduizend jaar oude verhandeling over bovenbewuste meditatie, wordt kriya-yoga gedefinieerd als discipline van mentale en zintuiglijke impulsen, zelfanalyse, diepgaande studie van metafysica (hogere werkelijkheden), meditatie en overgave van het gewone zelfbewustzijn (egoïsme) ten gunste van Godsrealisatie.
Kriya-Ovaal-600

Kriya yoga is een geconcentreerde benadering van Zelfontdekking en spirituele verlichting: volledig ontwaken tot volledige kennis van het Oneindige en van kosmische processen. Het omvat de meest effectieve processen van alle yogasystemen, met de nadruk op gezond, constructief leven en bovenbewuste meditatie. Het doel van de beoefening van kriya yoga is om het bewustzijn van de beoefenaar te herstellen naar heelheid. Dit wordt bereikt door kennis te verwerven van iemands ware aard als spiritueel wezen; het cultiveren van rationeel denken, emotioneel evenwicht en lichamelijke gezondheid; doelgericht leven; en meditatie.

Om de ontplooiing van aangeboren kwaliteiten te vergemakkelijken en bovenbewuste staten te ontlokken, worden specifieke meditatietechnieken aangeleerd en beoefend. Beginnende mediteerders wordt meestal geleerd hoe ze een eenvoudig woord of geluid (mantra) kunnen gebruiken om de aandacht te vestigen. Na een periode van voorbereidende studie en oefening kan initiatie in geavanceerde meditatieprocessen worden aangevraagd.

Hoewel kriya-yoga al eeuwen bekend is en wordt beoefend, was het de goeroe van Roy Eugene Davis, Paramahansa Yogananda, die het voor het eerst in het westen benadrukte. Yogananda reisde in 1920 van India naar Amerika en gaf 32 jaar lezingen, schreef en trainde discipelen voordat hij stierf in 1952. Zijn bekendste boek, Autobiography of a Yogi, is nu in meerdere talen over de hele wereld gepubliceerd.

Kriya Yoga is het cultiveren van externe en interne disciplines. Door de regelmatige beoefening van Kriya Yoga ervaart men meer fysieke ontspanning en emotionele rust. Het doel van Kriya Yoga is om helderheid en bovenbewuste staten van bewustzijn te ervaren, met als hoogtepunt het ontwaken of realiseren van de ware essentie van het zijn. Kriya Yoga is een niet-confessionele spirituele oefening die openstaat voor iedereen die meer vrede, helderheid en heelheid wil ervaren. 

Hoe Kriya Yoga wordt geleerd

Na te zijn onderwezen in de fundamentele filosofische concepten, levensstijlrichtlijnen en meditatieroutines, verwerft men directe kennis van wat is onderwezen door aandachtige, aanhoudende oefening die mogelijkheden biedt voor persoonlijke ervaring. Hoewel de informatie over kriya-yoga die de afgelopen honderd jaar is verspreid, veel mensen heeft geïnspireerd, is de beste manier om de principes en procedures te leren en ze effectief toe te passen, de persoonlijke begeleiding en wijze raad van een competente leraar. Zo'n leraar van kriya-yoga is iemand die de processen ervan heeft ervaren, wiens spirituele krachten volledig zijn opgewekt en die Zelfverwerkelijkt is.

Om ervoor te zorgen dat de relatie tussen leraar en leerling (goeroe-discipel) de tijd en aandacht van de leraar waard is en nuttig voor de leerling, moet iemand die persoonlijke instructie en hulp op het spirituele pad wenst, de volgende kwalificaties hebben:

 • Wees oprecht (eerlijk, pretentieloos en toegewijd).
 • Zorg voor een gezonde, constructieve levensstijl.
 • Heb respect voor de traditie en leraar.
 • Wees bereid om te leren en te oefenen wat is geleerd.
 • Het intellectuele vermogen hebben om te leren en het functionele vermogen hebben om toe te passen wat is
  geleerd.

Oprechtheid en nederigheid (volledige afwezigheid van egoïsme) zijn essentieel om ontvankelijk te zijn voor leren. Egoïsme, gedramatiseerd als arrogante eigengerechtigheid versterkt door mentale perversiteit, is een algemeen kenmerk van individuen die, omdat ze onzeker en provinciaal (bekrompen) zijn, geneigd zijn zich tegen nieuwe ideeën te verzetten, zelfs als de informatie die vrijelijk aan hen wordt verstrekt in hun voordeel is .

Een gezonde, constructieve levensstijl die totaal welzijn en ondersteunende persoonlijke omstandigheden voedt, vormt een stevige basis voor het cultiveren van spiritueel bewustzijn. Als een persoon de spirituele traditie niet respecteert waardoor levensveranderende informatie wordt overgedragen van de leraar die het geeft, kan leren niet worden ervaren.

Ontvankelijkheid voor leren en ijverig oefenen van het geleerde zal zeker resulteren in bevredigende vooruitgang.

Als iemand nog niet de intellectuele capaciteit heeft om te begrijpen wat er wordt geleerd, zal er misverstand ontstaan. Intellectuele bevoegdheden moeten worden ontwikkeld en verbeterd. Omstandigheden die iemands vermogen om effectief te functioneren beperken (een fysieke beperking, een leerstoornis, een ernstig onevenwichtige constitutie van lichaam en geest, gewoonlijk neurotisch gedrag, verslavend gedrag, psychotische episodes of andere aandoeningen die een oprecht verlangen om doelen te bereiken in de weg staan) moeten, wanneer mogelijk worden gecorrigeerd.

Als een fysieke beperking of leerstoornis niet volledig kan worden overwonnen, kunnen lesmethoden en spirituele oefenroutines vaak worden aangepast aan de behoeften van de oprechte waarheidszoeker. Obsessief neurotisch of verslavend gedrag of invaliderende psychotische episodes zijn belangrijke obstakels voor leren en spirituele oefening. Personen die deze problemen hebben, mogen niet betrokken worden bij metafysische studies of meditatiepraktijken totdat ze zijn hersteld tot een functioneel niveau van psychologische gezondheid. Neurotische of verslavende neigingen die slechts licht hinderlijk zijn, kunnen vaak worden afgezworen door een bewuste keuze en door dagelijks te mediteren tot het stadium van diepe fysieke ontspanning en mentale rust.

De basispraktijken en richtlijnen

Kriya yoga beoefening is niet voor de oppervlakkig geïnteresseerde persoon die alleen maar nieuwsgierig is. Emotioneel onvolwassen; geneigd zich over te geven aan fantasie; of verslaafd zijn aan mentale houdingen, stemmingen of gewoontegedrag die illusies en wanen in stand houden. Illusies zijn onnauwkeurige of verkeerde percepties van woorden, ideeën, gevoelens, dingen of omstandigheden. Illusies waarvan wordt aangenomen dat ze waar zijn, zijn wanen.

Illusies zijn onnauwkeurige of verkeerde percepties van woorden, ideeën, gevoelens, dingen of omstandigheden. Illusies waarvan wordt aangenomen dat ze waar zijn, zijn wanen. Het moet duidelijk zijn dat, om optimale voordelen te ervaren door studie en beoefening van deze principes, men gedisciplineerd moet zijn in de praktische toepassing van het geleerde, en volledig toegewijd moet zijn aan het koesteren en actualiseren van authentieke spirituele groei. Spirituele groei is authentiek of echt wanneer de effecten van zijn transformerende invloeden in ons leven duidelijk zijn. De resultaten van aandachtige studie en ijverige, juiste oefening zijn:

 • Verbeterde intellectuele en intuïtieve krachten.
 • Psychologische transformatie.
 • Verbeterde functionele vaardigheden.
 • Geordende ontvouwing van aangeboren kennis.
 • Geestelijke verlichting.
 • Progressieve verheldering van het bewustzijn.
 • Spontane opkomst van kosmische bewuste staten.
 • Zelfrealisatie.
 • God-realisatie.
 • Bevrijding van zielsbewustzijn.

De beginnende kriya-yogastudent moet eerst vertrouwd raken met de filosofische concepten en de levensstijlregimes (en hun doelen) waarop de beoefening is gebaseerd. Kennis van beginnende, halfgevorderde en gevorderde meditatiepraktijken en -routines moet dan worden verworven. Het moet duidelijk zijn dat hoewel kennis en beoefening van meditatiemethoden belangrijk is, alles wat wordt gedaan om het totale welzijn te koesteren en effectief te leven, even belangrijk is. In elke fase van geleidelijk ontwaken tot authentieke Zelf- en Godkennis, moet de nieuwe staat van bewustzijn van de toegewijde harmonieus geïntegreerd zijn met de geest, persoonlijkheid en lichaam. Dit proces wordt het meest effectief bereikt door gepast, bewust te leven.

Naarmate bekwaam leven spontaan wordt en de vaardigheid in meditatiebeoefening verbetert, kan een opeenvolgende reeks geavanceerde meditatietechnieken worden geleerd. Wanneer deze gedurende een bepaalde periode effectief zijn beoefend en men volledig is voorbereid, kan worden verzocht om initiatie en instructie in intensievere meditatiebeoefeningen.

Kriya Yoga Guru-afstamming

Babaji-nieuw-imgo

Mahavatar Babaji

"Zelfs in de wereld bewandelt de yogi die trouw zijn verantwoordelijkheden vervult, zonder persoonlijk motief of gehechtheid, het zekere pad van verlichting."

—Mahavatar Babaji

Er zijn verschillende verlichte meesters op aarde door wie planetair bewustzijn wordt doordrenkt met goddelijk licht. Velen van hen worden bijgestaan door Babaji, want het is zijn rol om mensen te inspireren die actief het planetaire bewustzijn koesteren, de mensheid verheffen en rechtstreeks dienen voor zoekers op het spirituele pad. Hoewel, erkend als het spirituele hoofd van de huidige Kriya Yoga-traditie, is Babaji niet beperkt tot zijn verlichtingsbeweging. Zijn invloed vloeit naar elke instantie waardoor Gods wil kan worden gedaan. Hij is volledig verlicht, heeft geen karmische banden met de wereld, en is alleen belichaamd om een kanaal te zijn waardoor verlevendigende krachten zich kunnen uiten om het planetaire bewustzijn te reinigen.

Babji is al enkele eeuwen in zijn huidige lichaam en staat op verschillende tijden en plaatsen onder verschillende namen bekend. Lahiri Mahashaya vertrouwde een paar discipelen toe dat Babaji de rol van Krishna speelde en schreef in zijn dagboek: "De oude baba (vader) is Krishna." Toen Paramahansa Yogananda toegewijden leidde in responsief gebed, verwees hij naar Babaji als "Babaji-Krishna", als bevestiging van zijn begrip.

Sri Shyamacharan Lahiri (Mahasaya)

"Elk persoon is verantwoordelijk voor zijn of haar innerlijke leven - dat is de creatie van iemands gedachten, verlangens, gevoelens en ideeën."

—Lahiri Mahasaya

In het dorp Ghurni in het Nadia-district in Bengalen, India, werd Shyamacharan Lahiri geboren op 30 september 1828. Als jonge jongen zocht hij vaak stille plekken op voor meditatie en contemplatie. Zijn familie was toegewijd aan God in het aspect van Shiva, en liet verschillende tempels bouwen voor privé- en openbare aanbidding.

Op school in Varanasi (Banaras), werd Lahiri blootgesteld aan het Engels, Sanskriet, Urdu, hindoeïstische, Bengaalse en Perzische talen. Bezat een overvloedige vitaliteit, was actief in sport en zwom vaak in de rivier de Ganges. Op achttienjarige leeftijd was hij getrouwd met Kashimoni Devi. Hoewel ze pas een gezin stichtten nadat hij enkele jaren later door Babaji was ingewijd, werden ze ouders van twee zonen en drie dochters.

Lahiri-img

Lahiri Mahasaya, zoals hij bekend werd bij toegewijden (Mahasaya is een titel die door discipelen wordt verleend en betekent iemand die ruimdenkend of kosmisch bewust is), was werkzaam als klerk van de Militaire Engineering Department van de regering, die materialen leverde voor de legers. wegenbouwprojecten. Lahiri leerde ook Hindi, Urdu en Bengaals aan verschillende ingenieurs en officieren van de afdeling. Overdag verantwoordelijk voor familie- en sociale zaken, 's avonds ontmoette Lahiri waarheidszoekers en Kriya Yoga-discipelen. Door dit te doen, toonde hij aan dat het mogelijk is om een natuurlijk leven te leiden en toch het hoogste doel van Zelfrealisatie te bereiken.

In 1861 werd Lahiri overgebracht naar Ranikhet, een bosgebied in de buurt van Nainital in de uitlopers van de Himalaya. Op een middag, terwijl hij ronddoolde in het Drongiri-gebergte, werd hij begroet door een man die aankondigde: "Een heilige wil je zien." Zijn nieuwe gids volgend, werd hij naar een grot geleid waar een jeugdig uitziende heilige tevoorschijn kwam en hem begroette met de woorden: "Shyamacharan, je bent gekomen!" De heilige was Mahavatar Babaji, die de gelegenheid had uitgekozen om de goeroe-discipel-relatie, die eeuwen eerder tot stand was gebracht, te vernieuwen.

yukteswar-img

Swami Sri Yukteswar

“Wanneer, door gevolgtrekking, de ware aard van het universum en de relatie tussen het en iemands essentie van zijn bekend is, en wanneer men weet dat gebrek aan begrip ervoor zorgt dat zielen hun ware Zelf vergeten en lijden ervaren, wenst men verlost te worden van ongeluk . Vrijheid van gebondenheid aan die onwetendheid wordt dan het primaire doel van het leven.”

—Swami Sri Yukteswar

Vanwege zijn heldere begrip werd Swami Sri Yukteswar door Paramahansaji vaak Jnanavatar (incarnatie van wijsheid) genoemd. Zijn monastieke naam, Yukteswar, betekent vereniging met Ishwara, het heersende aspect van God in relatie tot de natuur. Geboren in 1855, zijn voornaam was Priya Nath Karar. Als volwassene trouwde Sri Yukteswar en beheerde hij de eigendommen die hij van zijn vader had geërfd. Hij en zijn vrouw hadden één dochter. Zijn twee belangrijkste ashrams waren in Puri, in de buurt van de Golf van Bengalen, en Serampore, in de buurt van Calcutta. Hij werd ingewijd in de swami-orde na de dood van zijn vrouw.

Deze meester van yoga was een ervaren Vedische astroloog, studeerde ayurveda en volgde als jongvolwassene lessen aan een medische universiteit. Hij was bedreven in de kunst van het voorschrijven van edelstenen en metalen die voor therapeutische doeleinden moesten worden gedragen en adviseerde discipelen vaak om dit te doen als hij merkte dat het hen zou helpen. Sri Yukteswar deed zorgvuldig onderzoek naar de theorie van cycli (yuga's) en publiceerde zijn bevindingen in verschillende tijdschriften. Hij schreef ook een commentaar op de eerste zes hoofdstukken van de Bhagavad Gita, na discussies met discipelen over dit geschrift te hebben gevoerd en Lahiri Mahasaya om zijn inzichten en opmerkingen te hebben gevraagd.

Sri Yukteswar, een bedreven spirituele genezer, toonde zelden openlijk zijn yoga-krachten. Zacht en rustig, zijn toegewijde karakter werd meestal overschaduwd door zijn praktische observaties en nadruk op het nut van intellectuele ontwikkeling. Toen Paramahansaji, als tienerdiscipel, erover dacht zijn familierelaties op te geven, gaf Sri Yukteswarji de raad: "Waarom familie uitsluiten van uw liefde voor God?" Van hem was bekend dat hij soms discipelen bezocht in zijn subtiele vorm, die aan hen verscheen in dromen en visioenen in hun tijd van nood. Paramahansaji zei over hem: "Hij had de meest gewilde goeroe in India kunnen zijn zonder zijn strikte opleiding van discipelen." Toen een bezoeker een keer naar een portret van Sri Yukteswar keek en opmerkte dat hij een prima man leek te zijn, riep Paramahansaji uit: "Hij was geen mens, hij was een god!"

Toen Paramahasaji zich voorbereidde om naar Amerika te komen, zei Sri Yukteswar tegen hem: "Als je nu gaat, zullen alle deuren voor je opengaan." Hij toonde grote belangstelling voor de ontwikkeling van het werk in Amerika en vroeg in 1935 Paramahansaji om terug te keren naar India voor een bezoek.

Sri Yukteswar verliet zijn lichaam op 9 maart 1935. In overeenstemming met de yogatraditie werd zijn lichaam begraven in de tuin van zijn Puri-ashram. In plaats van crematie, de algemene praktijk in India voor het opruimen van stoffelijke resten, worden de lichamen van heiligen gewoonlijk begraven omdat ze geacht worden het lichaam al te hebben verbrand toen ze afstand deden van hun wereldse gehechtheden. Hun begraafplaatsen worden door toegewijden beschouwd als belangrijke bedevaartsoorden.

Paramahansa Yogananda

“Verwerp de valse overtuiging dat er een scheiding is tussen spiritueel en materieel leven. Voer taken vakkundig uit. Al het constructieve werk is zuiverend als het met het juiste motief wordt gedaan. Als je er soms niet in slaagt je doelen te bereiken, wees dan niet ontmoedigd; dat is de beste tijd om de zaden van succes te zaaien. Laat in alles wat je doet je grenzeloze kwaliteiten tot uiting komen.”

—Paramahansa Yogananda

Geboren op 5 januari 1893, waren Paramahansa Yogananda's ouders discipelen van Lahiri Mahasaya en toegewijde beoefenaars van kriya yoga. Al op jonge leeftijd zocht hij het gezelschap van heiligen en wijzen op. Hij werd voor het eerst onderwezen in meditatiepraktijken door zijn vader. Na zijn afstuderen aan de middelbare school ontmoette hij Sri Yukteswar in Banaras en werd hij aangenomen voor een opleiding tot discipelschap. Toen Sri Yukteswar hem een paar jaar later tot swami wijdde, koos hij de monastieke naam Yogananda, "yoga-[eenheids-] gelukzaligheid". Na tien jaar intensieve yogatraining met Sri Yukteswar, werd Pramahansaji uitgenodigd om Amerika te bezoeken om te spreken op een congres van religieuze liberalen in Boston, Massachusetts. Sri Yukteswar zei tegen hem: "Als je nu gaat, zullen alle deuren voor je openstaan."

dhr-yogananda-img

Hij nam de uitnodiging aan en reisde in 1920 per boot naar Amerika, sprak op het congres, bleef drie jaar in Boston om lessen te geven en maakte plannen om zijn missie te beginnen om kriya-yogafilosofie en -praktijken te introduceren bij geïnteresseerde mensen in het Westen. Met fondsen geschonken door zijn Boston-discipelen stond een uitgebreide lezingentour op het programma. Paramahansaji begon in het stadhuis in New York City en reisde naar veel van de grote steden van de Verenigde Staten, sprak met duizenden mensen en bood een progressieve reeks lessen aan. Decennia later, verwijzend naar die jaren van reizen, zei hij: “Ik wist dat slechts enkelen van de duizenden mensen die mijn lezingen en lessen bijwoonden, trouw zouden blijven aan hun praktijken. Ik plantte positieve zaden (ideeën) in hun gedachten die hen uiteindelijk zouden helpen. Ik was ook de basis aan het leggen voor het werk dat zich nog moest ontvouwen.”

Tijdens Paramahansaji's eerste bezoek aan Los Angeles, in 1925, woonden meer dan drieduizend mensen zijn lezingen bij. Een hotelgebouw en enkele hectaren land in het Highland Park-district van de stad werden gekocht als locatie voor het internationale hoofdkantoor van zijn organisatie, die hij later Self-Realization Fellowship noemde. Er werd onderdak geboden aan discipelen die bij hem wilden wonen in een ashram-omgeving en vrijwillig hun diensten wilden aanbieden om het groeiende werk in stand te houden en uit te breiden.

Naarmate Paramahansa's werk in Californië vorderde, werden gedrukte lessen gepubliceerd en verzonden naar duizenden studenten in Amerika en andere landen. Zijn belangrijkste literaire werk, Autobiography of a Yogi, werd voor het eerst gepubliceerd in 1946 en is momenteel beschikbaar in meer dan zeventien grote wereldtalen. Naar schatting zijn meer dan honderdduizend mensen persoonlijk ingewijd in Kriya Yoga door Paramahansaji tijdens zijn tweeëndertigjarige bediening. Nog meer miljoenen zijn sindsdien gezegend door zijn boeken te lezen en door Kriya Yoga-oefeningen te leren van discipelen die door hem zijn aangesteld.

Paramahansa verzekerde zijn discipelen dat zijn leringen en spirituele invloed eeuwenlang de waarheidszoekers ten goede zouden blijven komen. Tegen degenen die naar hun toekomstige relatie met hem vroegen, zei hij: "Als je denkt dat ik dichtbij ben, zal ik dichtbij zijn."

roy-eugene-davis-img

Roy Eugene Davis

Paramahansa Yogananda instrueerde dhr. Davis: "Leer zoals ik heb onderwezen, genees zoals ik heb genezen en wijs oprechte zoekers in Kriya Yoga in." De volgende 68 jaar volgde de heer Davis de wensen van zijn goeroe en deelde hij onbaatzuchtig richtlijnen voor effectief leven en snelle spirituele groei met honderdduizenden over de hele wereld. 

In 1972 richtte hij Centre for Spiritual Awareness op als zijn ministeriehoofdkwartier en retraitefaciliteit. Gelegen op 11 hectare in de natuurlijke schoonheid van Noordoost-Georgië, omvat het centrum zes pensions, een meditatiehal / eetkamercomplex, een boekwinkel, een bibliotheek, een meditatietempel voor alle religies, het leercentrum, kantoren en een magazijn. 

Zie Roy Eugene Davis Founder-pagina voor een meer complete biografie. 

waarheid dagboek

Een driemaandelijks tijdschrift gepubliceerd voor individuele en planetaire verlichting
Meld u aan voor driemaandelijkse gedrukte tijdschriften die bij u thuis worden bezorgd.
Beschikbaar binnen en buiten de VS

U kunt het Truth Journal ook online lezen, op uw mobiele apparaat, of het tijdschrift als pdf downloaden om het op uw gemak te lezen.

Klik op de knop Meer informatie hieronder om meer te weten te komen over onze Truth Journals!

Abonneer u op de maandelijkse CSA-e-mailnieuwsbrief

We delen of verkopen uw adres met niemand. U kunt zich op elk moment eenvoudig afmelden.

"*" geeft verplichte velden aan

© Centrum voor Spiritueel Bewustzijn 2021.

Alle rechten voorbehouden. Website gebouwd door SEO Werkz

enveloptelefoon-handsetkaartmarkering