De Eeuwige Weg - Audioboek

Thuis / Uitgelicht / De Eeuwige Weg - Audioboek
Podcast_art

EeuwigeWayreprint

De eeuwige weg:
De innerlijke betekenis van de Bhagavad Gita

door Roy Eugene Davis
Gelezen door Ron Lindahn

De Bhagavad Gita heeft al meer dan tweeduizend jaar miljoenen waarheidzoekers geïnspireerd en gevoed. Een onderzoek van de innerlijke betekenis van de allegorie onthult:
• hoe zielen ontwaken uit egocentrische betrokkenheid bij fysieke en psychologische omstandigheden tot realisaties van hun puur-bewuste aard:
• de obstakels voor spirituele groei en hoe deze kunnen worden overwonnen:
• de opkomst van aangeboren kennis die de geest zuivert en het bewustzijn verlicht.

Om op een computer te luisteren, klikt u op de titel van het hoofdstuk.
Om het bestand te downloaden, klikt u met de rechtermuisknop op de titel en kiest u vervolgens 'Opslaan als' op Windows of 'Download gekoppeld bestand' op Mac.

De laatste selectie "Volledig audioboek" op pagina 3 is een .zip-bestand met alle 18 hoofdstukken als mp3-bestanden voor uw draagbare luisterapparaat.

Invoering

De twee centrale personages in het verhaal zijn Arjuna en Krishna. Arjuna vertegenwoordigt de zoeker van kennis en ervaring van God. Krishna, Arjuna's neef, vriend, leraar, en de personificatie van goddelijke kracht en genade in menselijke vorm, vertegenwoordigt de inwonende Geest van God. In achttien hoofdstukken wordt een breed scala aan filosofische opvattingen verkend en praktische instructies over hoe je vaardig kunt leven en je persoonlijke bestemming kunt vervullen, methodisch uiteengezet. De innerlijke boodschap van de Gita legt uit hoe je kunt ontwaken tot Zelfkennis en Godrealisatie.

53 minuten

Hoofdstuk 1

De yoga van de moedeloosheid van Arjuna

Als het verhaal begint, wordt de onverlichte ziel geconfronteerd met een uitdaging die zij als van enorme proporties beschouwt, maar die een uitzonderlijke kans biedt om de dynamische processen van het leven te leren kennen en geconditioneerde beperkingen te ontgroeien. Omdat de verwarring en wanhoop die sommige toegewijden ervaren tijdens vroege stadia van spirituele groei erop kunnen wijzen dat noodzakelijke transformatieve veranderingen moeten plaatsvinden om de toegewijde te herstellen tot het juiste begrip, wordt deze tijdelijke fase van moedeloosheid ook wel yoga genoemd.

44 minuten

Hoofdstuk 2 Deel 1

De yoga van kennis
van het onvergankelijke

In het tweede hoofdstuk begint instructie in zaken die essentieel zijn voor het begrijpen van de feiten van het leven en het ontwaken tot Zelfrealisatie en bevrijding van bewustzijn. De oorspronkelijke titel van dit hoofdstuk is Samkhya Yoga. De Samkhya-filosofie somt de categorieën en aspecten van kosmische manifestatie op en verklaart het verschil tussen onvergankelijk bewustzijn en voorbijgaande kosmische manifestaties en vormen van de natuur. Wanneer de kennis van het Allerhoogste Bewustzijn onberispelijk is, worden verkeerde overtuigingen verbannen, waardoor het zielsbewustzijn kan worden hersteld naar zijn normale staat van heelheid. Dit hoofdstuk wordt het hart van de Gita genoemd.

44 minuten

Hoofdstuk 2 Deel 2

44 minuten

Hoofdstuk 3

De yoga van actie

Hoewel de uiteindelijke staat van spirituele oefening zielsrust is, omdat het bewustzijn is hersteld tot heelheid, om te ontwaken tot bevrijding, zijn acties nodig om harmonieuze relaties met de levensprocessen te verzekeren en om noodzakelijke aanpassingen van bewustzijnsstaten te vergemakkelijken. Goedbedoelde maar misplaatste acties maken ons leven vaak alleen maar ingewikkelder. Wat nodig is, is verlichte of deskundige actie.

31 minuten

Hoofdstuk 4 Deel 1

De yoga van goed geïnformeerde
Afstand doen van actie

Terwijl de toegewijde wordt aangemoedigd om noodzakelijke acties uit te voeren, moet afstand worden gedaan van gehechtheden aan acties en hun resultaten, zodat een meer kosmisch begrip van de levensprocessen kan worden begrepen. Het doel van spirituele oefening is niet om een toestand van menselijke vervulling en geluk te creëren – hoewel dit nevenvoordeel acceptabel is als het geen afbreuk doet aan spirituele groei-inspanningen. Het is om de middelen te verschaffen voor de ultieme ontdekking van de relatie van de ziel met het Oneindige. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd dat kennis van De Eeuwige Weg wordt onthuld vanuit de kern of het hart van Bewustzijn.

30 minuten

Hoofdstuk 4 Deel 2

33 minuten

hoofdstuk 5

De yoga van verzaking

Verzaking wordt bereikt door onszelf te zien in onze ware relatie met onze gedachten, gevoelens, acties en omstandigheden, en te leven zonder dwang of enige vorm van gehechtheid. Het eindresultaat van succesvolle yogabeoefening is een onwrikbaar besef van onszelf als spirituele wezens in relatie tot het Oneindige.

27 minuten

Hoofdstuk 6

De yoga van meditatie

Meditatie is de meest nuttige procedure voor spirituele groei voor oprechte toegewijden van God. Het moet correct worden geleerd en getrouw worden beoefend met het doel te ontwaken tot bovenbewuste (samadhi) toestanden die spontane ontplooiing van kosmisch bewustzijn, godsbewustzijn en transcendentie mogelijk maken. Sommige schrijvers die de devotionele benadering van Zelfkennis benadrukken, zien vaak de boodschap van dit hoofdstuk over het hoofd, of vergissen zich door deze als slechts van ondergeschikt belang te beschouwen. Het verhaal van Arjuna's ontwaken tot de waarheid is de spirituele biografie van elke ziel die streeft naar vrijheid in God. De strijd tussen neigingen en gewoonten die geworteld zijn in de geest en de impuls van de ziel om het bewustzijn te herstellen tot heelheid, vindt plaats in de lichaam-geest van de toegewijde.

44 minuten

Hoofdstuk 7 Deel 1

De yoga van onderscheiding en realisatie

Omdat elke persoon een ziel is die tot uitdrukking komt door een geest en persoonlijkheid, willen ze op het diepste niveau van hun wezen de waarheid over zichzelf en de volledige realiteit van God kennen. Wat niet algemeen wordt begrepen of geaccepteerd, is dat het daadwerkelijk mogelijk is om voor deze kennis te ontwaken en deze volledig te actualiseren in alledaagse omstandigheden en relaties. De uiteindelijke oplossing voor alle menselijke problemen die een einde maakt aan verwarring en ongeluk, is een bewuste kennis van onszelf als spirituele wezens in relatie tot God die expressief invloed mag hebben. In dit hoofdstuk wordt de onderscheiding van de waarheid over God en het belang van het rechtstreeks realiseren van God benadrukt.

25 minuten

Hoofdstuk 7 Deel 2

25 minuten

Hoofdstuk 8

De yoga van de absolute werkelijkheid

Het permanente, zelfbestaande aspect van Bewustzijn staat bekend als het Absolute, omdat er verder niets is. Het kan niet door de geest worden begrepen, omdat de geest wordt voortgebracht door de guna's of eigenschappen van de natuur. De realiteit ervan kan intuïtief worden begrepen en direct worden ervaren.

29 minuten

Hoofdstuk 9

De yoga van koninklijke wijsheid
en koninklijk mysterie

Het thema van het vorige hoofdstuk wordt voortgezet, met inzichtelijke uitleg van hogere werkelijkheden en hoe de ontwakende ziel deze beter kan kennen en realiseren.

32 minuten

Hoofdstuk 10

De yoga van goddelijke manifestaties

Meer informatie over het Allerhoogste Bewustzijn en zijn verschillende aspecten en manifestaties wordt nu aan de ziel geopenbaard terwijl de meditatieve contemplatie voortgaat.

30 minuten

Hoofdstuk 11

De yoga van universele openbaring

De aspirant-ziel is zonder naam of vorm geïnformeerd over de realiteit van het Absolute en is overtuigd van zijn suprematie. Nu, niet tevreden met herinneringen aan gedeeltelijke kosmische bewuste realisaties zoals beschreven in het vorige hoofdstuk, verlangt de ziel ernaar de vele aspecten van het ene Wezen, Leven, Kracht en manifesterende Substantie van God te kennen.

31 minuten

Hoofdstuk 12

De yoga van toewijding

De ontwaakte ziel, nu op de hoogte van fundamentele filosofische principes en een glimp van de grenzeloze realiteit van God hebbend, onderzoekt verder naar de meest geschikte benadering om het aangeboren potentieel te ontvouwen en de Absolute Waarheid te realiseren.

24 minuten

Hoofdstuk 13

De yoga van onderscheiding van het veld
van acties en de kenner van het veld

In hoofdstuk één kondigt het eerste vers aan dat zelfzuchtige mentale kenmerken en neigingen worden geconfronteerd met zielskwaliteiten en deugdzame neigingen op "het veld van gerechtigheid - het veld van onrechtvaardigheid". Nu, in hoofdstuk dertien, beschrijven de eerste woorden die worden toegeschreven aan Krishna, de inwonende Geest van God van elke persoon, dat het lichaam het veld is waar spirituele groei plaatsvindt. In het fysieke rijk omvat het lichaam de astrale en causale lichamen, en de geest. Aangezien spirituele groei kan doorgaan in astrale en causale gebieden na de overgang van de ziel van het fysieke lichaam, zouden daar de astrale of causale lichamen worden aangewezen als het veld waarin transformatieve processen en verlichting van bewustzijn kunnen plaatsvinden.

41 minuten

Hoofdstuk 14

De yoga van onderscheiding
van de kwaliteiten van de natuur

Er is al uitgelegd dat interacties van geest en natuur de individualisering van zielen veroorzaken en het universum voortbrengen. Er worden nu meer specifieke details onthuld om te beschrijven hoe de samenstellende eigenschappen van de natuur kosmische krachten reguleren en het zielsbewustzijn, persoonlijk gedrag en omstandigheden beïnvloeden. Wat zijn de guna's? Hoe beïnvloeden ze mentale processen en bewustzijnstoestanden? Hoe wordt men vrij van de invloeden van de natuur? Wat zijn enkele kenmerken van een bevrijde ziel? Deze vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord.

26 minuten

Hoofdstuk 15

De yoga van de allerhoogste werkelijkheid

In dit hoofdstuk wordt uitleg gegeven over de aanhoudende, opeenvolgende, vloeiende transformaties en uitingen van leven (samsara) in het gemanifesteerde veld van de natuur en hoe ze uit hun acties verwijderd kunnen worden. De innerlijke boodschap is dat we niet passief gefixeerd moeten zijn in geconditioneerde zelfbewuste staten die alleen maar hopen op verlossing; we moeten onze vermogens van intellectueel onderscheidingsvermogen gebruiken om door en voorbij het oppervlakkige niveau van steeds veranderende verschijningen te kijken en te ontwaken voor kennis en ervaring van de onveranderlijke Werkelijkheid die hun oorzaak is.

23 minuten

Hoofdstuk 16

De yoga van onderscheiding tussen
de hogere en lagere natuur

Er wordt nu meer informatie over de menselijke conditie onthuld, zodat de toegewijde de hogere weg kan kiezen.

13 minuten

Hoofdstuk 17

De yoga van onderscheiding
van de drie soorten geloof

Het is nuttig om je bewust te zijn van hogere werkelijkheden en te weten hoe je meditatie kunt beoefenen en het Oneindige kunt aanschouwen. Het is ook van praktische waarde om te weten hoe u effectief kunt leven. In dit hoofdstuk worden richtlijnen gegeven die het totale welzijn ondersteunen.

Geloof verwijst in de titel van het hoofdstuk en in sommige verzen naar respect of eerbiedige achting voor, afhankelijk zijn van of vertrouwen, oprecht geloven dat het de gewenste resultaten oplevert.

31 minuten

Hoofdstuk 18 Deel 1

De yoga van bevrijding
door overgegeven verzaking

Het eerste hoofdstuk van dit drama introduceerde het thema en beschreef de verwarring van de ziel over zichzelf en haar relaties en plichten. In dit laatste hoofdstuk spreekt Arjuna (de nu bijna verlichte ziel) twee keer. In het openingsvers wordt onderzoek gedaan naar een subtiel metafysisch punt dat de ziel moet begrijpen. Als de dialoog eindigt, bevestigt de ziel haar nu volledig zelf geopenbaarde kennis en geeft ze zich over aan haar bestemming.

40 minuten

Hoofdstuk 18 Deel 2

41 minuten

Gehele audioboek

Deze link is naar een zip-bestand dat de volledige onverkorte audio-opname van The Eternal Way bevat - alle 18 hoofdstukken in mp3-bestanden. Download link

Het is 330 megabyte - de downloadtijd is afhankelijk van de snelheid van je internetverbinding - bij 1,5 mbs duurt het ongeveer 5 minuten.

Totale speelduur is 12 uur.

waarheid dagboek

Een driemaandelijks tijdschrift gepubliceerd voor individuele en planetaire verlichting
Meld u aan voor driemaandelijkse gedrukte tijdschriften die bij u thuis worden bezorgd.
Beschikbaar binnen en buiten de VS

U kunt het Truth Journal ook online lezen, op uw mobiele apparaat, of het tijdschrift als pdf downloaden om het op uw gemak te lezen.

Klik op de knop Meer informatie hieronder om meer te weten te komen over onze Truth Journals!

Abonneer u op de maandelijkse CSA-e-mailnieuwsbrief

We delen of verkopen uw adres met niemand. U kunt zich op elk moment eenvoudig afmelden.

"*" geeft verplichte velden aan

© Centrum voor Spiritueel Bewustzijn 2021.

Alle rechten voorbehouden. Website gebouwd door SEO Werkz

enveloptelefoon-handsetkaartmarkering
gelinkt facebook pinterest youtube rss twitteren instagram facebook-leeg rss-leeg linkedin-blanco pinterest youtube twitteren instagram